พระองค์ทรงสถิตในใจไทยทั่วหล้า ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป
Hosting คุณภาพสูงโดย AppServ ให้บริการจดโดเมน ความเสถียรของระบบสูง พื้นที่โฮสติ้งขนาดใหญ่ ในราคาพิเศษสุด พื้นที่ 1GB เพียง 800บาทต่อปี
Home

Server : 05 IP : 150.107.31.45 OS : Debian GNU/Linux 8.11
Uptime :  3 วัน 14:01 ชม.   PHP Version : 5.6.x  MySQL Version : 5.7.x

ServerIP/StatusUptime
Debian GNU/Linux 8.11 01150.107.31.41 Server Still Running 109 วัน 10:06 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 02150.107.31.42 Server Still Running 171 วัน 10:38 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 03150.107.31.43 Server Still Running 171 วัน 10:27 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 04150.107.31.44 Server Still Running 109 วัน 10:54 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 05150.107.31.45 Server Still Running 3 วัน 14:01 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 06150.107.31.46 Server Still Running 616 วัน 13:31 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 07150.107.31.47 Server Still Running 616 วัน 13:35 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 08150.107.31.48 Server Still Running 72 วัน 4:14 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 09150.107.31.49 Server Still Running 616 วัน 13:18 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 10150.107.31.50 Server Still Running 110 วัน 13:27 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 11150.107.31.51 Server Still Running 599 วัน 10:19 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 12150.107.31.52 Server Still Running 616 วัน 13:07 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 13150.107.31.53 Server Still Running 616 วัน 13:08 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 14150.107.31.54 Server Still Running 616 วัน 13:38 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 15150.107.31.55 Server Still Running 616 วัน 13:36 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 16150.107.31.56 Server Still Running 110 วัน 13:00 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 17150.107.31.57 Server Still Running 210 วัน 13:59 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 18150.107.31.58 Server Still Running 598 วัน 10:00 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 19150.107.31.59 Server Still Running 110 วัน 12:51 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 20150.107.31.60 Server Still Running 3 ชม. 56 นาที
Debian GNU/Linux 8.11 21150.107.31.61 Server Still Running 109 วัน 11:20 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 22150.107.31.62 Server Still Running 109 วัน 10:05 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 23150.107.31.63 Server Still Running 82 วัน 11:00 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 24150.107.31.64 Server Still Running 110 วัน 11:18 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 25150.107.31.65 Server Still Running 616 วัน 13:07 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 26150.107.31.66 Server Still Running 616 วัน 13:03 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 27150.107.31.67 Server Still Running 110 วัน 12:36 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 28150.107.31.68 Server Still Running 110 วัน 11:55 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 29150.107.31.69 Server Still Running 3 วัน 14:17 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 30150.107.31.70 Server Still Running 598 วัน 9:55 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 31150.107.31.71 Server Still Running 110 วัน 10:50 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 32150.107.31.72 Server Still Running 616 วัน 12:01 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 33150.107.31.73 Server Still Running 110 วัน 10:08 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 34150.107.31.74 Server Still Running 598 วัน 9:45 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 35150.107.31.75 Server Still Running 3 วัน 13:40 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 36150.107.31.76 Server Still Running 110 วัน 11:39 ชม.
Last checked : 2019-09-20 13:31:09


Server Information
Brand
Dell® PowerEdge 860
CPU
Quad Core Intel® Xeon® 3220
2.40GHz, 2x4MB L2 Cache
1066MHz FSB More information
RAM
32GB ECC RAM
Hard Disk
SSD 1TBx2,SATA Backup 4TB
DNS
      ns5.appservhosting.com
      ns5.appservnetwork.com
 
Graph Generate Every 5 Minutes.

  Network Traffic
  CPU Load
  Server Load Average
  Number of Process
  TCP/IP Connections

Copyright © 2006 - 2019 AppServ Limited Partnership. All rights reserved.
AppServHosting.com
A Division of AppServNetwork.com