พระองค์ทรงสถิตในใจไทยทั่วหล้า ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป
Hosting คุณภาพสูงโดย AppServ ให้บริการจดโดเมน ความเสถียรของระบบสูง พื้นที่โฮสติ้งขนาดใหญ่ ในราคาพิเศษสุด พื้นที่ 1GB เพียง 800บาทต่อปี
Home

Server : 35 IP : 150.107.31.75 OS : Debian GNU/Linux 8.11
Uptime :  123 วัน 18:47 ชม.   PHP Version : 5.6.x  MySQL Version : 5.7.x

ServerIP/StatusUptime
Debian GNU/Linux 8.11 01150.107.31.41 Server Still Running 229 วัน 15:19 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 02150.107.31.42 Server Still Running 291 วัน 15:44 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 03150.107.31.43 Server Still Running 291 วัน 15:32 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 04150.107.31.44 Server Still Running 229 วัน 16:05 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 05150.107.31.45 Server Still Running 65 วัน 10:03 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 06150.107.31.46 Server Still Running 736 วัน 18:42 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 07150.107.31.47 Server Still Running 736 วัน 18:47 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 08150.107.31.48 Server Still Running 192 วัน 9:28 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 09150.107.31.49 Server Still Running 736 วัน 18:34 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 10150.107.31.50 Server Still Running 230 วัน 18:40 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 11150.107.31.51 Server Still Running 719 วัน 15:32 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 12150.107.31.52 Server Still Running 736 วัน 18:21 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 13150.107.31.53 Server Still Running 736 วัน 18:22 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 14150.107.31.54 Server Still Running 736 วัน 18:51 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 15150.107.31.55 Server Still Running 736 วัน 18:48 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 16150.107.31.56 Server Still Running 230 วัน 18:13 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 17150.107.31.57 Server Still Running 330 วัน 19:11 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 18150.107.31.58 Server Still Running 718 วัน 15:13 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 19150.107.31.59 Server Still Running 230 วัน 18:06 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 20150.107.31.60 Server Still Running 119 วัน 20:14 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 21150.107.31.61 Server Still Running 229 วัน 16:33 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 22150.107.31.62 Server Still Running 229 วัน 15:15 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 23150.107.31.63 Server Still Running 202 วัน 16:06 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 24150.107.31.64 Server Still Running 230 วัน 16:28 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 25150.107.31.65 Server Still Running 736 วัน 18:18 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 26150.107.31.66 Server Still Running 736 วัน 18:16 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 27150.107.31.67 Server Still Running 230 วัน 17:50 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 28150.107.31.68 Server Still Running 230 วัน 17:07 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 29150.107.31.69 Server Still Running 123 วัน 19:24 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 30150.107.31.70 Server Still Running 718 วัน 15:01 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 31150.107.31.71 Server Still Running 230 วัน 16:02 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 32150.107.31.72 Server Still Running 736 วัน 17:06 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 33150.107.31.73 Server Still Running 230 วัน 15:12 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 34150.107.31.74 Server Still Running 718 วัน 14:52 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 35150.107.31.75 Server Still Running 123 วัน 18:47 ชม.
Debian GNU/Linux 8.11 36150.107.31.76 Server Still Running 230 วัน 16:52 ชม.
Last checked : 2020-01-18 18:45:05


Server Information
Brand
Dell® PowerEdge R210 II
CPU
Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1220 V2 @ 3.10GHz
RAM
32GB ECC RAM
Hard Disk
SSD 1TBx2,SATA Backup 4TB
DNS
      ns35.appservhosting.com
      ns35.appservnetwork.com
 
Graph Generate Every 5 Minutes.

  Network Traffic
  CPU Load
  Server Load Average
  Number of Process
  TCP/IP Connections

Copyright © 2006 - 2020 AppServ Limited Partnership. All rights reserved.
AppServHosting.com
A Division of AppServNetwork.com